Customer service

If you have any questions or in need of assistance with your purchase, please contact us at info@corddecker.com or call 00421905 379467 from Monday to Friday, from 10:00am to 5pm. 

DELIVERY

Our delivery time starts from the moment the order is accepted, allowing the 24h period in which your items will be processed and dispatched from our studio. Please note, that this process may take longer in sale season, holiday season or weekends, when it can take up to 48 hours for shipments to be sent. In case that you are order an item from previous collections, it is produce specifically for you from the moment you purchase the product where it takes up to 14 days for delivery. We are working closely with our transport partners to minimise the potential problems which could affect the delay of your order and we try to improve our transport rates every day. delivery in Slovakia and Czech Republic is for free. If we are sending out outside of EU, you may pay the taxes and duties.

DELIVERY PRICE LIST

Domestic-Free Delivery

Czech Republic
Slovakia

 

EuropeFree delivery for orders  above 150€ and estimated delivery for orders under 149€ it is 15€

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Netherlands
Portugal
Slovenia
Spain

 

Rest of EuropeFree delivery for orders  above 200€ and estimated delivery for orders under 199€ it is 20€

Croatia
Hungary
Ireland
Norway
Poland
Serbia
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Rest of the world - Free delivery for orders  above 750€. Unfortunately at this time we only ship to these countries when orders reached price above 200€, estimated delivery for orders under for 200€ to 749€ is 30€

 

RETURNS

To return the item (s) make sure that the WHITE TAG is still attached with plastic cord and its not broken or otherwise damaged or glued, because in those cases we can not accept the return. For your comfort claim or replacing the item simply fill in the attached form and send it back to us. If you are returning items outside of Slovakia, please use the service with the tracking number, for you to avoid delays and problems. 

If you have any questions regarding complains and exchange please contact us at info@corddecker.com. Important information is also available on Terms and Conditions.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo assistencie pri nákupe, prosím kontaktujte nás na info2corddecker.com alebo zavolajte na 00421905 739467 od pondelka do piatka od 10:00 do 17:00

DODANIE

Naša dodacia lenora začína od okamihu, kedy je objednávka prijatá a zahŕňa obdobie 24 hodín, kde budú Vaše položky spracované a expedované z nášho štúdia. Upozorňujeme že tento proces može trvať dlhšie v našom zľavovom období, sviatkov a víkendov, kedy to môže trvať až 48 hodín, pre zásielky ktoré majú byť odoslané. Úzko spolupracujem s našimi prepravnými partnermi na minimalizovaní potencionálnych problémov ktoré by mali dopad na oneskorenie objednávky. Dodanie na Slovensko a do Českej Republiky je zadarmo. Ak posielame mimi EÚ, budete musieť platiť dane a clá

DODANIE pre SLOVENSKO a ČESKÚ REPUBLIKU je ZADARMO

REKLAMÁCIE

Ak si želáte vrátiť položku (y) uistite sa že WHITE TAG je stále pripojený a umelohmotný zip nieje zlomený alebo inak poškodený, proprípade zlepený.  takýchto prípadoch nieje neakceptujeme reklamácie. Pre pohodlnú reklamáciu alebo výmenu stačí vyplniť priložený formulát a môžete ho poslať späť k nám v balíku s belčením, ktoré chcete vrátiť. Ak vraciate položku mimo Slovenska, použite prosím službu s sledovacím čislom, racking number, tak sa môžeme vyhnúťneočakávaným meškaniami a problémami. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne reklamácie a výmeny kontaktujte nás prosím na info3corddecker.com. Dôležité informácie nájdete aj na Obchodné podmienky

KONTAKT
CORD DECKER S.R.O
BYSTRICKÉ SADY 8647/18
841 06 BRATISLAVA
SLOVAKIA

FEEDBACK AND SUGGESTIONS
INFO@CORDDECKER.COM

PRESS AND MEDIA
INFO@CORDDECKER.COM

POTENCIOANÁLNY PARTNERI- FOTOGRAFIA, PARTNERS, DESIGNERS, SPONSORS, ETC.
INFO@CORDDECKER.COM

AK BY STE MALI ZÁUJEM PRACOVAŤ PRE CORD DECKER, ALEBO BY STE MALI ZÁUJEM O INTERSHIP PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS NA INFO@CORDDECKER.COM. RADI OD VÁS BUDEME POČUŤ.