Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)Správcom osobných údajov je CORD DECKER s.r.o., Bystrické sady 18, 841 06 Bratislava, IČO: 48237663

Kontaktné údaje správcu sú:

 CORD DECKER s.r.o.
 Bystrické sady 18, 841 06 Bratislava
 info@corddecker.com
+421905 739467