Blog

"Petra Schultzova se značkou CORD DECKER představí na prodejní výstavě GnG v paláci Lucerna a my jí k této příležitosti položili pár otázek."
.

Petro představte nám vaši značku Cord Decker. Kdy jste se rozhodla značku založit? 
Po absolvovaní štúdia som prirodzene chcela využiť neoceniteľnú skúsenosť a hlavne konfrontáciu prístupov návrhára zo strednej Európy s profesionalitou s akou som sa stretla v zahraničí. Hneď nato v roku 2015 som vytvorila značku CORD DECKER , ktorá reflektuje potreby modernej ženy. V kolekciách oblečenia kombinujem ženskú eleganciu s odvážnosťou. Spájam prvky umenia a kultúry do nositeľnej vekovo neohraničenej módy, ktorá vyniká materiálmi, čistými líniami a minimalistickým designom.

Odkud pocházíte? Je vaše tvorba známá pouze na Slovensku a chystáte se působit i v České republice? 
Narodila som sa v Bratislave a po štúdiu na strednej škole, kde som ukončila odevný design som sa rozhodla pre štúdium fashion design v Londýne a neskôr som absolvovala magisterské štúdium-fashion design v Miláne. Keď som založila CORD DECKER som hneď vedela, že by som rada ponúkla svoju tvorbu aj v Českej republike, a preto som si aj vybrala práve Grace ‘n’Glamour, kde ju môžem predstaviť a priblížiť českému publiku...

 

 


 

Zvyšok rozhovoru si môžete prečítať na stránke :

moda.cz

 

"Petra Schultz and her brand CORD DECKER present latest collection at the exhibition GnG the Lucerna Palace and we had the opportunity to ask some questions."

Petra, tell us about your brand Cord Decker. When did you decide to establish the brand?
After graduating, I naturally wanted to use the invaluable experience and particularly the confrontation of approaches of  different designer from Central Europe with the professionalism with which I met abroad. Immediately afterwards, in 2015 I created CORD DECKER brand that reflects the needs of modern women. The clothing collection I combine is feminine elegance and courage. It combines elements of art and culture in an infinite age wearable fashion that stands out with materials, clean lines and minimalist design.

Where are you from? Is your work known only to Slovak audience or you planing to showcase  in the Czech Republic?
I was born in Bratislava and after high school graduation, where I finished fashion design, I have decided to study fashion design in London and later on  I graduated from MA fashion design in Milan. When I founded DECKER CORD, I immediately knew that I would love to have offered my collection to client in Czech Republic,and that's why I've decided for  Grace 'n'Glamour where it can be represented to Czech audience and bring ...

Rest of the interview you can read at:

moda.cz