Valerie

Heya, 

how are you? 

 

 Another Friday, another Blog post for you :)

  

So to update you on next collection, it is finally in production. YAY ! So we put a plan in place for the next few weeks with sewing schedule, try outs and photoshoot of the collection. It will be busy summer but when it isn’t ? Either work related or the lucky ones travel related :) 

If everything will go according to the schedule, rarely it does, the collection will be ready in the June/July, photoshoot in August and hopefully we will present the collection on some markets or shows, but lets not jump there yet. We have looooooong way to go.

 

 

 

 

 

 

You can still shop the current collections on our website or if you prefer on sashe.sk or artbe.cz.   You can always contact me with your requests or if you want to come see the collection in our studio or if you want something just for you for special occasions like weddings or birthdays just give a call or email.  

Another dress name I would love to do for you is 

  

Valerie : strength, health and boldness

  

 under this name I did two designs one look from AW1718 and the other from SS18, although similar in silhouette each of them unique, but perfectly capturing the name and doing it justice. Valerie dress are very comfy to wear in simple, yet feminine a line shape made of interesting fabrics. A woman who choose to wear this dress is bold in her fashion, know what she is looking for is perfect for her and adds to her looks. She doesn’t shy away from bit more edgy or new looks but captures her radiance and her feeling when she is wearing the garments.

Don’t you agree?

  

I would really love to hear from you, what you think and what dress I should do next. So leave me a comment or the thumbs up :D

 

 

Disclaimer:

 

 Okay, not many of you may not know that I pregnant with my first kiddo and since I’m in my 40 weeks, which is a finish line I’m not sure how I will manage my next blog post. I’m might be in the delivery room or after with small bundle in my hands or I will be still anxiously waiting. Just heads up, if there wont be any post, you might know why :)

 

  

Happy weekend

 

Love 

 

Petra

 

 

 

  

  

Ahojky,

 

ako sa máš?

 

 Ďalší piatok, ďaľší blogový príspevok pre teba :)

 

 Takže, malý update o novej kolekcií, je konečne vo výrobe. JÉJ ! Naplánovali sme si najbližšie týždne plné šitia, skúšania koleckie a nakoniec photoshoot. Bude to zaneprázdnené v leto, ale kedy nie je? Buď pracovné leto alebo tí šťastnejši plné cestovania :)

 

Ak bude všetko pokračovať podľa harmonogramu, čo podľa skúseností sa zriedka stáva, kolekcia bude pripravená v júni / júli, photoshoot v auguste a dúfame, že sa budeme môcť odprezentovať na niektorých trhoch alebo výstavách, ale nebudem ešte predbiehať. Stále máme dlhúúúúúú cestu pred sebou.

 

 

  

Môžeš si stále nakupovať aktuálne kolekcie na našich webových stránkach alebo ak chceš na sashe.sk alebo artbe.cz. Tak isto ma môžeš vždy kontaktovať s Tvojimi požiadavkami, alebo ak chceš prísť pozrieť a vyskýšať kolekciu v našom štúdiu, alebo ak si praješ niečo len pre teba na špeciálne príležitosti, ako sú svadby alebo narodeniny, napíš mi email alebo zavolaj. 

 

Takže teraz k ďaľším šatám, s ktorými by som ťa rada zoznámila sú

  

Valerie: silu, zdravie a odvahu

  

 

 pod týmto menom som urobila dva looky, jeden na AW1718 a druhý z SS18, aj keď podobná silueta každá z nich jedinečná, ale obe dokonale zachytávajú význam mena. Valerie šaty sú veľmi pohodlné na nosenie v jednoduchej, ale ženskej áčkovej siluete, vyrobené zo zaujímavých tkanín. Žena, ktorá sa rozhodne nosiť tieto šaty, je odvážna vo svojich módnych rozhodnutiach, vie, čo hľadá je pre ňu ideálne a pridáva jej to na vzhľade. Neskrýva sa pred štýlovejším výberom oblečenia alebo nových designov, ktoré zachytávajú jej žiarivosť a úŽasný pocit, keď ich nosí.

Nesúhlasíte?

  

Rada by som počula of teba, čo si myslítš o týchto postoch a ktoré by som mal robiť ďalej. Tak mi nechajte komentár alebo daj mi palec hore: D

  

disclaimer:

 

 Okay, mnohí z vás nemusia vedieť, že som tehotná s mojím prvým dieťaťom a keďže som v mojom 40 týždni, čo je cieľová rovinka, nie som si istá, ako spravím môj ďalší príspevok na blogu. Možno práve budem rodiť, možno budem mať po, alebo budem ešte úzkostlivo čakať. Takže ak nebude , žiadny post, možno viete, prečo :)

 

  

Pekný víkend

 

S láskou

 

Petra

Späť na blog